Terradent Facebook      Terradent Google+">

tel: +48 33 857 85 12    e-mail: store @ terradent.pl

Something went wrong. You cannot place a new order from your country or you might be considering upgrading your browser to the latest version. We only ship items within Europe, but mainly in Poland. Usually it is because postage and packing costs are too expencieve.
You may try to use another browser, or clear browser Cache and memory (Ctrl+Shift+Del), for Firefox please use this tutorial: https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

Coś poszło nie tak. Proszę spróbować odświeżyć stronę wciskając klawisz F5 lub usunąć ciasteczka (wciskając Ctrl+Shift+Del). Prosimy też o kontakt jeśli błąd nie znika. Można użyć innej przeglądarki, lub odświeżyć pamięć cache przeglądarki, korzystając ze wskazówek dla przeglądarki Firefox na stronie: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna.
Nie można zrobić zamówienia z tego kraju lub Państwa przeglądarka powinna zostać zaktualizowana. Przepraszamy za utrudnienia.


Our legitimate emails meet SPF, DKIM, SSL and DMARC policies. If you receive emails with headers "sender does not match SPF record", "SPF_FAIL", "SPF_SOFTFAIL", or "SPF_HELO_SOFTFAIL" saying it's from any of our addresses, please delete them right away and do not click any links from it. If possible, please forward this info to your email provider or ISP.

Email addresses biuro lukasz kasia sklep and boguslaw @terradent.pl are not allowed to send emails from our domain (SPF and DKIM policy), they have been removed and blacklisted by our servers. Please remove them from any addressbooks and ask your email providers to filter messages with headers containing these addresses. We apologize for any inconvenience and would like to let you know we have improved our protection.

Nasze oryginalne wiadomości email spełniają politykę zabezpieczeń SPF, DKIM, SSL i DMARC. Jeśli otrzymali Państwo wiadomości z którymkolwiek z nagłówków "sender does not match SPF record", "SPF_FAIL", "SPF_SOFTFAIL", lub "SPF_HELO_SOFTFAIL", w której ktoś podszywa się pod naszą domenę terradent.pl, proszę niezwłocznie usunąć taką wiadomość i nie klikać w żadne linki z niej. Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy o przekazanie tej informacji do dostawcy Państwa usług mailowych / hostingowych. Adresy mailowe biuro lukasz kasia sklep oraz boguslaw @terradent.pl nie są uprawnione do wysyłania wiadomości z naszej domeny (polityka SPF i DKIM), zostały usunięte i dodane do blacklisty naszego serwera. Proszę je usunąć z książek adresowych i poprosić dostawcę mailowego ISP aby filtrował wiadomości zawierające nagłówki zawierające te adresy. Przepraszamy za niedogodności z tym związane. Pragniemy Państwa zapewnić, że ulepszyliśmy nasze zabezpieczenia.