Multidentin D

18,00 zł
Brutto

Wypełnienie czasowe do ubytków zębowych, kolor czerwony, do zamykania wkładek dewitalizacyjnych jak pasta kobaltowa, parapasta, itd.

Opakowanie 50g.

Ilość
Dostępny

Wyrób w postaci proszku. Po rozrobieniu z wodą oczyszczoną w odpowiednich proporcjach, materiał twardnieje (reakcja siarczanu i tlenku cynku oraz siarczanu wapnia z wodą) tworząc jednorodną stałą masę.

Sposób postępowania z wyrobem

1. Wyrób zarobić z wodą oczyszczoną na płytce szklanej do konsystencji niezbyt gęstej pasty; wprowadzając zawsze proszek do wody. Zalecana temperatura otoczenia podczas pracy z wyrobem: 23°C ± 2 °C. Zalecane proporcje: 2,8 g proszku : 1 ml wody. Czas mieszania: do 60s.
2. Przygotowaną pastę wprowadzić w ciągu kolejnych 30s do wcześniej opracowanego i oczyszczonego ubytku, w którym bez dostępu śliny materiał twardnieje. Czas wiązania, mierzony od początku mieszania wynosi 2-4,5 min. Grubość warstwy wypełnienia nie powinna być mniejsza niż 3 – 4 mm.


 Ostrzeżenia i środki ostrożności:

♦ Nie stosować wyrobu w przypadku nadwrażliwości na jego składniki oraz do zamykania wkładek, 

  które wymagają bardzo mocnego i szczelnego wypełnienia np. wkładek z preparatami do wybielania

  komorowego.

♦ Należy poinformować pacjenta, że pół godziny po założeniu wypełnienia nie należy jeść ani pić.

♦ Wypełnienie czasowe ze względu na brak trwałości powinno pozostać w zębie przez okres 1 – 2

   tygodni. Należy poinformować pacjenta o konieczności stawienia się na kolejną wizytę.

♦ Ze względu na właściwości materiałów tymczasowych, które wykazują mniejszą wytrzymałość

   mechaniczną, możliwe jest wystąpienie mikropęknięć i w konsekwencji reinfekcji, co prowadzi do

   konieczności powtórnego leczenia.

♦ Opisano nieliczne badania in vitro wskazujące na możliwość wystąpienia działania cytotoksycznego na

   tkanki zęba po zastosowaniu materiałów tymczasowych na bazie siarczanu wapnia.W-017-000-000

Zobacz także